Priser og betingelser

PRISER OG BETINGELSER:

Veiledende leiepriser pr. uke. Vi tar forbehold om prisendringer fra sesong til sesong.

Lavsesong 1.nov-1.mars:                             550 eur 

Mellomsesong 1.mars-1.juni/1.sept.-1.nov:   750 eur                        

Høysesong 1.juni-1.sept.:                         950 eur

      

Alle utleier tillegges 100 eur strøm per mnd.                   

For langtidsleie i vinterhalvåret tilbys gunstige priser, vennligst ta kontakt.

Leie av sengetøy koster 15 eur pr. pers. 2 håndklær koster 6 eur pr. pers. Egne håndklær må medbringes til utendørs bruk.

Rengjøring etter endt opphold er obligatorisk og koster 120 eur.

For å bekrefte leieavtalen betales 1/3 av leiebeløpet ved bestilling, og 2/3 betales senest 4 uker før leietidens begynnelse. Disse beløpene refunderes ikke ved avbestilling.

Etter at leiebeløpet er betalt, sendes reisebeskrivelse, hvordan få nøkkel, etc.